Kontakt

PORGES s.r.o.
Kollárovo námestie č.20
811 06  Bratislava         .

Tel: 0905 605 419
E-mail: porges@porges.sk

IČO: 35 803 266